Taarten, Cupcakes & Donuts, Sweet Tables, Workshops en Kinderfeestjes
  06-52026989

Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Elk bezoek aan de websites van "Verleidelijke Taarten" is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaard je dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn.

Alle rechten voorbehouden

"Verleidelijke Taarten" behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze website te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. "Verleidelijke Taarten" behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt "Verleidelijke Taarten" geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt 'in de staat waarin het zich bevindt' en 'zoals beschikbaar'. "Verleidelijke Taarten" wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van "Verleidelijke Taarten". "Verleidelijke Taarten" is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites
"Verleidelijke Taarten" houdt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

Auteursrechten

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen werkwijzen, recepten, software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan "Verleidelijke Taarten" of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van "Verleidelijke Taarten" is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Handelsvoorwaarden

Op al offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, facturen en feitelijke presentaties van "Verleidelijke Taarten" zijn de algemene voorwaarden van "Verleidelijke Taarten" van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nummer 51576287. Klik hier voor een PDF van deze voorwaarden.

© Verleidelijke Taarten

Deze website wordt beheerd door en valt onder de verantwoordelijkheid van "Verleidelijke Taarten" te Eindhoven. Het domein verleidelijketaarten.nl is aan "Verleidelijke Taarten" in bruikleen gegeven door de domeinnaamhouder.

Indien je een vraag of opmerking hebt over deze voorwaarden, of op deze site informatie tegenkomt, waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, dan stellen wij het op prijs als je ons hierover wilt informeren door middel van ons contactformulier.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2018

Lees verder...